היוששש לכל הסופר קול מאמז 🖤 כאן יונתן ויש לי משהו חדש לספר לכן